๑๑ – ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ @ การบรรยายเรื่อง “คนพิการ และความพิการในประเทศไทย” ที่ตลาดบองมาเช่ ประชาชื่น


การบรรยายเรื่อง “คนพิการ และความพิการในประเทศไทย” ให้กับประชาชนทั่วไป ที่มาร่วมชมงานเทศกาล “ความรัก และการให้” ครั้งที่ ๒ ที่ตลาดบองมาร์เช่ ถนนเทศบาลสงเคราะห์ เขตจตุจักร (ใกล้วัดเสมียนนารี) ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔

วัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ คงไม่ต้องอธิบายมาก เนื่องจากชื่องานได้บอกอย่างสมบูรณ์แล้วว่า ความรัก และการให้ เพียงสิ่งที่คุณไพบูลย์ แดงประสิทธิ์ และคุณปรีดา ลิ้มนนทกุล ขอบรรยายเพิ่มเติมคือ การเรียนรู้ การทำความรู้จัก และความเข้าใจต่อคนพิการ สามารถที่จะลดช่องว่างหรือความห่างไกลในสัมพันธภาพระหว่างกัน เมื่อเข้าใจกันแล้ว ก็จะทำให้เกิดความห่วงใย เอื้ออาทรต่อกัน ไม่เลือกปฎิบิติต่อกัน จนถึงเกิดความรักต่อกันในฐานะเพื่อนร่วมโลก อันจะนำมาซึ่ง “การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเข้าใจและมีความสุข”1.ฉากหลังของเวทีการบรรยายและแสดงความสามารถ
ของผู้มาร่วมงาน รวมทั้งคนพิการด้วย


2.การบรรยายของคุณปรีดา ลิ้มนนทกุล และคุณไพบูลย์ แดงประสิทธิ์ 
๒ กำลังหลักที่มีวัตถุประสงค์ที่จะทำงานเพื่อคนพิการ


3.การบรรยายของคุณปรีดา ลิ้มนนทกุล และคุณไพบูลย์ แดงประสิทธิ์ 
๒ กำลังหลักที่มีวัตถุประสงค์ที่จะทำงานเพื่อคนพิการ


4.ภาพการบรรยายที่ถูกถ่ายทอดออกไปในทุกส่วน
ของบริเวณตลาดบองมาร์เช่ สถานที่จัดงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น