วันเสาร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ (เขตมีนบุรี) @ โครงการ เสริมสร้างเครือข่าย “จิตอาสาเพื่อนคนพิการ ในสถานการณ์ภัยพิบัติ”

อันสืบเนื่องมาจากมหาวิกฤตอุทกภัย ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ มีคนพิการที่ได้รับการช่วยเหลือจากอาสาสมัคร จิตอาสาผู้มีจิตแห่งการให้เป็นจำนวนหนึ่งต้องพิการซ้ำซ้อน บาดเจ็บ และบางคนถึงขั้นเสียชีวิต อันเนื่องมาจากการให้การช่วยเหลือ โดยขาดความรู้ความเข้าใจในคนพิการ ข้อควรระมัดระวัง และประเภทของความพิการ...จึงเป็นที่มาของโครงการ เสริมสร้างเครือข่าย “จิตอาสาเพื่อนคนพิการ ในสถานการณ์ภัยพิบัติ” ขึ้น จัดโดยสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร (กทม.) สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.) และสมาคมของคนพิการทั้ง ๗ สมาคม

โดยกำหนดการลงบรรยายให้ความรู้และฝึกการช่วยเหลือคนพิการให้แก่ประชาชนผู้มีจิตอาสา ในเขตทดลอง ๑๒ เขตแรก ในพื้นที่ๆ เคยถูกน้ำท่วมหนัก ซึ่งเป็นฝั่งตะวันออก ๕ เขต (มีนบุรี-หนองจอก-สายไหม-บางเขน-ดอนเมือง) และฝั่งตะวันตก ๗ เขต (ตลิ่งชัน-ภาษีเจริญ-บางพลัด-บางกอกน้อย-บางกอกใหญ่-บางแค-ทวีวัฒนา) เป้าหมายให้การอบรมแก่ประชาชนเขตละ ๑๐๐ คน รวม ๑๒ เขต ๑,๒๐๐ คน (ก่อนจะขยายโครงการฯ ต่อไปให้ครบทั้ง ๕๐ เขตในกรุงเทพมหานคร และทั่วประเทศต่อไป)...

โครงการนี้ Will Share Association โดยคุณไพบูลย์ แดงประสิทธิ์ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมเป็นที่ปรึกษาของโครงการฯ และทำหน้าที่บรรยายในเรื่อง “คนพิการและความพิการในประเทศไทย” รวมทั้งบรรยายเจาะลงไปในแต่ละประเภทความพิการ (กรณีที่ผู้บรรยายหลัก (คนพิการ) ไม่สามารถเดินทางมาบรรยายได้)...

ยอมรับเหนื่อย แต่สนุก รวมทั้งดีใจและภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือสังคม และทำให้ประชาชนผู้มีจิตอาสามากกว่า ๑,๒๐๐ คนได้รู้จักและเข้าใจคนพิการเพิ่มมากขึ้น (ประเมินว่าประชาชนคนไทย มากกว่า ๘๕% ไม่รู้เรื่องคนพิการและความพิการ) อันจะนำพาไปสู่ “การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเข้าใจและมีความสุข” ต่อไปครับ...
ขอบคุณมากครับ...
(ไพบูลย์ แดงประสิทธิ์)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น