ข่าวสารประชาสัมพันธ์ การจัดการบรรยาย อบรม และสัมมนา


วันจันทร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ (เขตภาษีเจริญ) @ โครงการ เสริมสร้างเครือข่าย “จิตอาสาเพื่อนคนพิการ ในสถานการณ์ภัยพิบัติ”: อันสืบเนื่องมาจากมหาวิกฤตอุทกภัย ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ มีคนพิการที่ได้รับการช่วยเหลือจากอาสาสมัคร จิตอาสาผู้มีจิตแห่งการให้เป็นจำนวนหนึ่งต้องพิการซ้ำซ้อน บาดเจ็บ และบางคนถึงขั้นเสียชีวิต อันเนื่องมาจากการให้การช่วยเหลือ โดยขาดความรู้ความเข้าใจในคนพิการ ข้อควรระมัดระวัง และประเภทของความพิการ...จึงเป็นที่มาของโครงการ เสริมสร้างเครือข่าย “จิตอาสาเพื่อนคนพิการ ในสถานการณ์ภัยพิบัติ” ขึ้น จัดโดยสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย .....อ่านต่อและชมภาพ

วันเสาร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ (เขตมีนบุรี) @ โครงการ เสริมสร้างเครือข่าย “จิตอาสาเพื่อนคนพิการ ในสถานการณ์ภัยพิบัติ”: อันสืบเนื่องมาจากมหาวิกฤตอุทกภัย ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ มีคนพิการที่ได้รับการช่วยเหลือจากอาสาสมัคร จิตอาสาผู้มีจิตแห่งการให้เป็นจำนวนหนึ่งต้องพิการซ้ำซ้อน บาดเจ็บ และบางคนถึงขั้นเสียชีวิต อันเนื่องมาจากการให้การช่วยเหลือ โดยขาดความรู้ความเข้าใจในคนพิการ ข้อควรระมัดระวัง และประเภทของความพิการ...จึงเป็นที่มาของโครงการ เสริมสร้างเครือข่าย “จิตอาสาเพื่อนคนพิการ ในสถานการณ์ภัยพิบัติ” ขึ้น จัดโดยสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย  .....อ่านต่อและชมภาพ

วันเสาร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ (เขตบางเขน) @ โครงการ เสริมสร้างเครือข่าย “จิตอาสาเพื่อนคนพิการ ในสถานการณ์ภัยพิบัติ”: อันสืบเนื่องมาจากมหาวิกฤตอุทกภัย ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ มีคนพิการที่ได้รับการช่วยเหลือจากอาสาสมัคร จิตอาสาผู้มีจิตแห่งการให้เป็นจำนวนหนึ่งต้องพิการซ้ำซ้อน บาดเจ็บ และบางคนถึงขั้นเสียชีวิต อันเนื่องมาจากการให้การช่วยเหลือ โดยขาดความรู้ความเข้าใจในคนพิการ ข้อควรระมัดระวัง และประเภทของความพิการ...จึงเป็นที่มาของโครงการ เสริมสร้างเครือข่าย “จิตอาสาเพื่อนคนพิการ ในสถานการณ์ภัยพิบัติ” ขึ้น จัดโดยสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย .....อ่านต่อและชมภาพ

วันพุธที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ (เขตบางกอกน้อย) @ โครงการ เสริมสร้างเครือข่าย “จิตอาสาเพื่อนคนพิการ ในสถานการณ์ภัยพิบัติ”: อันสืบเนื่องมาจากมหาวิกฤตอุทกภัย ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ มีคนพิการที่ได้รับการช่วยเหลือจากอาสาสมัคร จิตอาสาผู้มีจิตแห่งการให้เป็นจำนวนหนึ่งต้องพิการซ้ำซ้อน บาดเจ็บ และบางคนถึงขั้นเสียชีวิต อันเนื่องมาจากการให้การช่วยเหลือ โดยขาดความรู้ความเข้าใจในคนพิการ ข้อควรระมัดระวัง และประเภทของความพิการ...จึงเป็นที่มาของโครงการ เสริมสร้างเครือข่าย “จิตอาสาเพื่อนคนพิการ ในสถานการณ์ภัยพิบัติ” ขึ้น จัดโดยสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย .....อ่านต่อและชมภาพ

วันจันทร์ที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ (เขตตลิ่งชัน) @ โครงการ เสริมสร้างเครือข่าย “จิตอาสาเพื่อนคนพิการ ในสถานการณ์ภัยพิบัติ”: อันสืบเนื่องมาจากมหาวิกฤตอุทกภัย ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ มีคนพิการที่ได้รับการช่วยเหลือจากอาสาสมัคร จิตอาสาผู้มีจิตแห่งการให้เป็นจำนวนหนึ่งต้องพิการซ้ำซ้อน บาดเจ็บ และบางคนถึงขั้นเสียชีวิต อันเนื่องมาจากการให้การช่วยเหลือ โดยขาดความรู้ความเข้าใจในคนพิการ ข้อควรระมัดระวัง และประเภทของความพิการ...จึงเป็นที่มาของโครงการ เสริมสร้างเครือข่าย “จิตอาสาเพื่อนคนพิการ ในสถานการณ์ภัยพิบัติ” ขึ้น จัดโดยสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย .....อ่านต่อและชมภาพ

วันเสาร์ที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ (เขตสายไหม) @ โครงการ เสริมสร้างเครือข่าย “จิตอาสาเพื่อนคนพิการ ในสถานการณ์ภัยพิบัติ”: อันสืบเนื่องมาจากมหาวิกฤตอุทกภัย ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ มีคนพิการที่ได้รับการช่วยเหลือจากอาสาสมัคร จิตอาสาผู้มีจิตแห่งการให้เป็นจำนวนหนึ่งต้องพิการซ้ำซ้อน บาดเจ็บ และบางคนถึงขั้นเสียชีวิต อันเนื่องมาจากการให้การช่วยเหลือ โดยขาดความรู้ความเข้าใจในคนพิการ ข้อควรระมัดระวัง และประเภทของความพิการ...จึงเป็นที่มาของโครงการ เสริมสร้างเครือข่าย “จิตอาสาเพื่อนคนพิการ ในสถานการณ์ภัยพิบัติ” ขึ้น จัดโดยสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย .....อ่านต่อและชมภาพ

๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ @ การบรรยายเรื่อง “เวที...จุดประกายเยาวชนพลังบวก” ให้กับนักเรียน และคุณครูในโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท : การบรรยายเรื่อง “เวที...จุดประกายเยาวชนพลังบวก” ให้กับนักเรียน และคุณครูในโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท (ชื่อเดิม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ๒) รวมทั้งตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ เช่นเทศบาล และกลุ่มผู้สูงอายุในจังหวัดชัยนาท ในวันศุกร์ที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ดีใจมากที่เด็กๆ ให้ความสนใจและตอบรับการบรรยายด้วยดีอย่างคาดไม่ถึง โดยเด็กจำนวนมากอยากให้ขยายเวลา หรือมาบรรยายใหม่เพิ่มขึ้นอีก .....อ่านต่อและชมภาพ

๒๓,๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ และวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ @ การบรรยายเรื่อง “คนพิการ และความพิการในประเทศไทย” ที่ บริษัท คาร์ดิแนล เฮลท์ 222 (ประเทศไทย) จำกัด : การบรรยายเรื่อง “คนพิการ และความพิการในประเทศไทย” ให้กับเจ้าหน้าที่บริษัท คาร์ดิแนล เฮลท์222 (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทผู้ผลิต ส่งออก ค้าปลีกถุงมือยาง ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยางและวัสดุชิ้นส่วนอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่น ๆ รวมทั้งผลิตอุปกรณ์และนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ติดตั้งระบบประตูอัตโนมัติประตูทางเข้าออกใหญ่ของบริษัท) ในนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง จำนวนกว่า ๑,๒๐๐ คน (แบ่งเป็น ๓ รอบ) ในระหว่างวันที่ ๒๓,๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ และวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ .....อ่านต่อและชมภาพ

๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ @ การบรรยายเรื่อง “คนพิการ และความพิการในประเทศไทย” ที่บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น จำกัด : 

การบรรยายเรื่อง “คนพิการ และความพิการในประเทศไทย” ให้ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของ บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ผลิตและจำหน่ายยาและเวชภัณฑ์) ที่เดินทางมารวมตัวกันกว่า ๒๐๐ คน ได้รับฟังกัน อันจะนำมาซึ่งความเข้าใจ และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ทั้งนี้บริษัทฯให้เกียรติเป็นอย่างสูงกับกลุ่ม Art by Heart โดยให้โอกาสคนพิการในโครงการ ๗ คนพิการไทย ส่งใจผ่าน ๘๔ งานจิตรกรรม ทำความดีถวายในหลวง ได้แสดงผลงาน นำเสนอ .....อ่านต่อและชมภาพ


๘ – ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ @ การบรรยายเรื่อง “คนพิการ และความพิการในประเทศไทย” ณ หอศิลปะและวัฒนธรรม ในมหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี : การบรรยายเรื่อง “คนพิการ และความพิการในประเทศไทย” ให้กับนักศึกษา และผู้เข้าร่วมชมในงานMega Art Expo’2011 ณ หอศิลปะและวัฒนธรรม ในมหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน ชลบุรี ในระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งงานนี้กลุ่ม "Art by Heart" นำโดยคุณไพบูลย์ แดงประสิทธิ์ ร่วมกับ  ใน  คนพิการในโครงการ๗ คนพิการไทยส่งใจผ่าน ๘๔ งานจิตรกรรม ทำความดีถวายในหลวง และคนพิการร่วมโครงการฯ ที่มีผลิตภัณฑ์เป็นของตนเอง (ฝีมือคนพิการ) .....อ่านต่อและชมภาพ

๑๒ – ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ @ การบรรยายเรื่อง “คนพิการ และความพิการในประเทศไทย” ที่ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง : การบรรยายเรื่อง “คนพิการ และความพิการในประเทศไทย” ให้กับประชาชนทั่วไป และเจ้าหน้าที่ ที่มาร่วมชมงาน “จากใจลูก สู่ใจแม่” ที่ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ นอกจากคอนเซ็ปตามชื่องานคือ “จากใจลูก สู่ใจแม่” แล้ว คุณไพบูลย์ แดงประสิทธิ์ ยังได้นำพาคนพิการในกลุ่ม Art by Heart มาร่วมแสดงผลงานการวาดภาพ (ตามโครงการ “๗ คนพิการไทย ส่งใจผ่าน ๘๔ งานจิตรกรรม ทำความดีถวายในหลวง”) .....อ่านต่อและชมภาพ

๑๘ – ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ @ การบรรยายเรื่อง “คนพิการ และความพิการในประเทศไทย” ที่ TK Park ชั้น 8 Central World : การบรรยายเรื่อง “คนพิการ และความพิการในประเทศไทย” ให้น้องๆ และประชาชนทั่วไปที่สนใจหรือมาใช้บริการห้องสมุดของอุทยานการเรียนรู้ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ ที่มาร่วมงาน “ตลาดนัด จิตอาสา” และ“นวัตกรรมทำความดี คนไอทีเพื่อสังคม” ที่อุทยานการเรียนรู้ TK Park ชั้น 8 Central World ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ งานนี้จัดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ร่วมกันเพื่อ “ร่วมขับเคลื่อนการเรียนรู้ สู่สังคมไทย” ซึ่งหัวข้อ คนพิการ และความพิการในประเทศไทย” .....อ่านต่อและชมภาพ
๑๑ – ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ @ การบรรยายเรื่อง “คนพิการ และความพิการในประเทศไทย” ที่ตลาดบองมาเช่ ประชาชื่น : การบรรยายเรื่อง “คนพิการ และความพิการในประเทศไทย” ให้กับประชาชนทั่วไป ที่มาร่วมชมงานเทศกาล “ความรัก และการให้” ครั้งที่ ๒ ที่ตลาดบองมาร์เช่ ถนนเทศบาลสงเคราะห์ เขตจตุจักร (ใกล้วัดเสมียนนารี) ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ วัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ คงไม่ต้องอธิบายมาก เนื่องจากชื่องานได้บอกอย่างสมบูรณ์แล้วว่า ความรัก และการให้ เพียงสิ่งที่คุณไพบูลย์ แดงประสิทธิ์ และคุณปรีดา ลิ้มนนทกุล .....อ่านต่อและชมภาพ


พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ @ การบรรยายเรื่อง “รู้เขา รู้เรา เข้าใจคนพิการ สร้างงานสร้างชาติ” ที่โรงแรมนนทบุรีพาเลซ จ.นนทบุรี : การบรรยายเรื่อง “รู้เขา รู้เรา เข้าใจคนพิการ สร้างงานสร้างชาติ” ให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ คนพิการ และผู้ที่สนใจเข้าฟัง ในโครงการ การให้การอบรมเชิงปฏิบัติการแก่คนพิการทั่วประเทศ ที่มาร่วมงาน OTOP Festival in the City (ครั้งล่าสุด) โดยจัดสัญจรไปตามโรงแรมต่างๆ (ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๔ จนเกิดมหาวิกฤตอุทกภัย) โดยถือเป็นนโยบายที่จะให้ความรู้ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคนพิการ (ในระดับที่มีผลิตภัณฑ์เป็นของตนเอง) .....อ่านต่อและชมภาพ


๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ @ การบรรยายเรื่อง“การเตรียมความพร้อม...เข้าสู่ตลาดแรงงาน” ที่โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา : การบรรยายเรื่อง“การเตรียมความพร้อม...เข้าสู่ตลาดแรงงาน” ให้กับนักเรียน (พิการ) และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา เนื่องในโอกาสที่นักเรียน (พิการ) จบการศึกษา และกำลังจะออกไปสู่ตลาดแรงงานต่อไป โดยการบรรยายมีขึ้นในวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ / ความรู้สึกเมื่อจบการบรรยาย...ทั้งคุณปรีดา ลิ้มนนทกุล และคุณไพบูลย์ แดงประสิทธิ์ ความรู้สึกเมื่อจบการบรรยาย...ทั้งคุณปรีดา ลิ้มนนทกุล และคุณไพบูลย์ แดงประสิทธิ์ รู้สึกดีใจ ตื้นตันใจ และประทับใจต่อความตั้งใจและความสนใจของน้องๆ .....อ่านต่อและชมภาพ


๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ @ การบรรยายเรื่อง “รู้เขา รู้เรา เข้าใจคนพิการ สร้างงานสร้างชาติ” ของกระทรวงแรงงาน ที่โรงแรมพริ๊นซ์ตั้น กรุงเทพ : การบรรยายเรื่อง “รู้เขา รู้เรา เข้าใจคนพิการ สร้างงานสร้างชาติ” เป็นการบรรยายให้กับเจ้าหน้าที่ หน่วยงานกองส่งเสริมการมีงานทำ กระทรวงแรงงาน โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำกองจากทั่วประเทศเข้ารับฟังการบรรยาย ฯลฯ โดยงานนี้จัดขึ้นในวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ นับเป็นวันที่คุณไพบูลย์ แดงประสิทธิ์ และคุณปรีดา ลิ้มนนทกุล รู้สึกเป็นเกียรติและดีใจเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานกองส่งเสริมการมีงานทำ .....อ่านต่อและชมภาพ

2 ความคิดเห็น:

  1. ไปมาเหมือนกันครับ ได้รับความรู้ไปเต็มอิ่มเลย อาจารย์สอนสนุกมาก

    ตอบลบ

  2. ฉันชอบโพสต์นี้จริงๆ โพสต์สิ่งต่างๆต่อไป
    http://www.seminarsabaidee.com

    ตอบลบ