พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ @ การบรรยายเรื่อง “รู้เขา รู้เรา เข้าใจคนพิการ สร้างงานสร้างชาติ” ที่โรงแรมนนทบุรีพาเลซ จ.นนทบุรี


การบรรยายเรื่อง “รู้เขา รู้เรา เข้าใจคนพิการ สร้างงานสร้างชาติ” ให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ คนพิการ และผู้ที่สนใจเข้าฟัง ในโครงการ การให้การอบรมเชิงปฏิบัติการแก่คนพิการทั่วประเทศ ที่มาร่วมงาน OTOP Festival in the City (3 ครั้งล่าสุด) โดยจัดสัญจรไปตามโรงแรมต่างๆ (ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๔ จนเกิดมหาวิกฤตอุทกภัย)

โดยถือเป็นนโยบายที่จะให้ความรู้ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคนพิการ (ในระดับที่มีผลิตภัณฑ์เป็นของตนเอง) ที่มีสิทธิ์ที่จะเข้ามาร่วมงานออกร้านจำหน่ายสินค้าในงาน OTOP Festival ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี ด้วยหวังว่าความรู้ต่างๆ จากโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ จะเป็นประโยชน์ ช่วยส่งเสริมและยกระดับคุณภาพสินค้า และคุณภาพในการจำหน่ายสินค้าฝีมือคนพิการต่อไป ซึ่งการอบรมนี้เป็นการอบรมที่จัดขึ้นให้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างไร รวมทั้งยังมีทั้งค่าเดินทาง ค่าที่พัก และค่าอาหารให้คนพิการอีกต่างหาก...น่าดีใจสำหรับคนพิการที่เดินทางมาร่วมงานจากทั่วประเทศครับ1.บรรยากาศหน้าห้องอบรมขณะลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิเข้าฟังการบรรยาย 
และสิทธิ์อื่นๆ เช่นห้องพัก ค่าเดินทาง และค่าอาหาร


2.ท่านสุนีย์ สายสุพัฒน์ผล รองเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.) ให้เกียรติ์กล่าวเปิดงาน


3.คุณไพบูลย์ แดงประสิทธิ์ บรรยายประเดิมว่าด้วยผลงาน OTOP ครั้งที่ผ่านมา 
และปัญหาที่ต้องนำมาแก้ไขในครั้งนี้


4.คุณปรีดา ลิ้มนนทกุลร่วมบรรยายกับคุณไพบูลย์ 
ด้วยหัวข้อการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการค้าปัจจุบัน


 5.คุณนพดล เจริญศิริ คนพิการทางการได้ยินและสื่อความหมาย (จ.สุรินทร์) 
ขึ้นสอบถามปัญหาโดยมีล่ามคนพิการแปล


6.รายการใหม่ที่คุณไพบูลย์นำเสนอเพื่อคนพิการ โดยนำผู้บริหารสื่อชั้นนำ 
มาร่วมแสดงทัศนะในเรื่อง สื่อกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ


7.ช่วงเบรครายการ ทีมงานมาสรุปงานและปัญหาต่างๆ 
ที่เกิดขึ้นในระหว่างการอบรมฯ


8.หัวข้อต่างๆ มีมากมายที่จะหยิบยกมาบรรยายร่วมกัน...
ก็เพื่อคนพิการไทยเรานี่แหละครับ


9.คุณปรีดา และผู้ช่วยขึ้นบรรยาย หัวข้อที่ว่าด้วยการนำเทคโนโลยี
มาใช้พัฒนาและช่วยเหลือคนพิการล้วนๆ


10.เดี่ยวอีกครั้งของคุณไพบูลย์ ก่อนที่จะจัดการให้คนพิการที่มาฟังการบรรยาย 
ได้จับสลากแบ่งบูธเพื่อการจัดร้านจำหน่ายสินค้าในวันรุ่งขึ้นต่อไป


11.รวมกลุ่มกันพูดคุย และแลกเปลี่ยนความคิดกันก่อนที่จะ
จับสลากหมายเลขบูธ...ปีหนึ่งเจอกัน ๒ ครั้งนะพรรคพวก เตรียมให้พร้อม


12.คุณไพบูลย์ แดงประสิทธิ์ กล่าวขอบคุณและปิดงานอบรมฯ 
พร้อมนัดหมายการเดินทางไปจัดร้านเพื่อจำหน่ายสินค้าต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น