๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ @ การบรรยายเรื่อง “รู้เขา รู้เรา เข้าใจคนพิการ สร้างงานสร้างชาติ” ของกระทรวงแรงงาน ที่โรงแรมพริ๊นซ์ตั้น กรุงเทพ


การบรรยายเรื่อง “รู้เขา รู้เรา เข้าใจคนพิการ สร้างงานสร้างชาติ” เป็นการบรรยายให้กับเจ้าหน้าที่ หน่วยงานกองส่งเสริมการมีงานทำ กระทรวงแรงงาน โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำกองจากทั่วประเทศเข้ารับฟังการบรรยาย ฯลฯ โดยงานนี้จัดขึ้นในวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓

นับเป็นวันที่คุณไพบูลย์ แดงประสิทธิ์ และคุณปรีดา ลิ้มนนทกุล รู้สึกเป็นเกียรติและดีใจเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานกองส่งเสริมการมีงานทำ กระทรวงแรงงานให้เกียรติเชิญทั้งสองท่านมาเป็นผู้บรรยายหลัก ซึ่งถือว่าหน่วยงานฯ เล็งเห็นคุณค่าและพลังของคนพิการในชาติ จึงระดมเจ้าหน้าที่ประจำกองจากทั่วประเทศเข้ามารับฟังการบรรยายฯ เพื่อที่เขาเหล่านั้นจะสามารถเรียนรู้ รับรู้และเข้าใจคนพิการที่จะเดินเข้ามารับการบริการจากเขาต่อไปในอนาคตได้อย่างเข้าใจและก่อเกิดมิตรภาพที่ดีต่อกันต่อไป...ประทับใจมากครับ1.ป้ายบอกห้อง ชั้น และกิจกรรมของโรงแรม ซึ่งการบรรยาย
ของคุณไพบูลย์ และคุณปรีดาก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมในวันนั้น


2.คุณไพบูลย์ แดงประสิทธิ์ ระหว่างรอการบรรยาย 
(สีหน้าเคร่งขรึมไปหน่อยนะ) กับเจ้าหน้าที่ศูนย์สิรินธรฯ


3.เมื่อถึงเวลาบรรยาย พร้อมภาพประกอบในหัวข้อ 
"รู้เขา รู้เรา เข้าใจคนพิการ สร้างงานสร้างชาติ"


4.บรรดาเจ้าหน้าที่ประจำกองส่งเสริมการมีงานทำจากทั่วประเทศ 
รับฟังเรื่องราวและความต้องการของคนพิการ อย่างตั้งอกตั้งใจ


5.บรรดาเจ้าหน้าที่ประจำกองส่งเสริมการมีงานทำจากทั่วประเทศ 
รับฟังเรื่องราวและความต้องการของคนพิการ อย่างตั้งอกตั้งใจ


6.บรรดาเจ้าหน้าที่ประจำกองส่งเสริมการมีงานทำจากทั่วประเทศ 
รับฟังเรื่องราวและความต้องการของคนพิการ อย่างตั้งอกตั้งใจ


7.งานนี้คุณปรีดามีเกมส์ให้เจ้าหน้าที่ได้เล่นกันคลายเครียด 
ว่าด้วยเรื่องของการสังเกตุความพิการ โดยมีคนพิการมาร่วมเล่นเกมส์ด้วย


8.ช่วงแขกรับเชิญที่ทั้งสองท่านเชิญมาเป็นเกียรติและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
รวมทั้งเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ฯ ซักถาม


9.กับอีกมาดของคุณไพบูลย์ โดยเป็นการกล่าวสรุปปิดท้ายว่าด้วย
ความเข้าใจคนพิการ จะนำมาซึ่งการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเข้าใจและมีความสุข


10.ตัวแทนเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมการมีงานทำ ออกมากล่าวขอบคุณ 
คุณไพบูลย์ แดงประสิทธิ์ และคุณปรีดา ลิ้มนนทกุล ที่มาบรรยายให้ความรู้ (1)


11.การถ่ายภาพกลุ่มย่อยกับแขกรับเชิญและเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมการมีงานทำ
ผู้จัดงาน หลังจบการบรรยาย (1)


12.นี่ก็กลุ่มย่อยกับแขกรับเชิญและเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมการมีงานทำ
ผู้เข้ารับฟังการบรรยาย หลังจบการบรรยาย


13.ภาพหมู่ (แบบที่ยังจัดกันไม่เสร็จ) ที่ดูวุ่นวายและเสียงดัง 
แต่ก็สนุกสนานกันเป็นการส่งท้าย ก่อนจะจากกันไปทำภารกิจต่อไป


14.เอาล่ะ! ดูเป็นทางการและเคร่งขรึมขึ้นหน่อย (เรียบร้อยเชียว)...
เราจะนำความรู้ที่ได้รับฟังไปปฏิบัติและบริการคนพิการอย่างเข้าใจครับ (ค่ะ)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น