๘ – ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ @ การบรรยายเรื่อง “คนพิการ และความพิการในประเทศไทย” ณ หอศิลปะและวัฒนธรรม ในมหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี


การบรรยายเรื่อง “คนพิการ และความพิการในประเทศไทย” ให้กับนักศึกษา และผู้เข้าร่วมชมในงาน Mega Art Expo’2011 ณ หอศิลปะและวัฒนธรรม ในมหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน ชลบุรี ในระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔

ซึ่งงานนี้กลุ่ม "Art by Heart" นำโดยคุณไพบูลย์ แดงประสิทธิ์ ร่วมกับ ใน คนพิการในโครงการ ๗ คนพิการไทยส่งใจผ่าน ๘๔ งานจิตรกรรม ทำความดีถวายในหลวง และคนพิการร่วมโครงการฯ ที่มีผลิตภัณฑ์เป็นของตนเอง (ฝีมือคนพิการ) อีกจำนวนหนึ่ง เดินทางไปร่วมงาน Mega Art Expo’2011 ถึงอำเภอบางแสน จ.ชลบุรี โดยมีบริษัท ดี เอช เอ สยามวาลา เป็นแม่งาน และสิ่งที่ขาดเสียมิได้คือกิจกรรมต่างๆ ซึ่งมีมากมาย เช่น ผลงานภาพวาด (ทั้งศิลปินที่พิการและไม่พิการ) การแสดงการวาดภาพ การสอนและสาธิตการผลิตงานศิลปะ การออกร้านจำหน่ายทั้งวัสดุและอุปกรณ์การเขียนการวาดภาพ การออกร้านจำหน่ายสินค้าของคนพิการ การบรรยายและการเสวนางานศิลป์ และในงานนี้คุณ ไพบูลย์ แดงประสิทธิ์ ยังได้รับเกียรติ์ให้ขึ้นบรรยายในหัวข้อ คนพิการ และความพิการในประเทศไทย รวมทั้งร่วมเสวนาในหัวข้อ ศิลปะสร้างชีวิตใหม่ โดยมีน้องๆ นักศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา และประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้ามาร่วมงาน รับฟังเรื่องราวของคนพิการกันอย่างตั้งใจ สนใจ และร่วมสอบถามกันอย่างมากมาย...หายเหนื่อยเลยครับ


1.ซุ้มงานและบริเวณเวทีที่ใช้ในการเปิดงาน บรรยายและเสวนา รวมทั้งทำกิจกรรมต่างๆ อีกมากมายภายในหอศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน


2.การทดสอบภาพประกอบการบรรยายเรื่อง คนพิการและความพิการในประเทศไทย...ที่เห็นในภาพเป็นรายการ ด้วยพระบารมี ตอนที่สัมภาษณ์คุณไพบูลย์


3.การทดสอบภาพประกอบการบรรยายเรื่อง คนพิการและความพิการในประเทศไทย...ที่เห็นในภาพเป็นประวัติ และงานที่คุณไพบูลย์ดำเนินอยู่ในปัจจุบัน


4.นักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา รอหน้างานเพื่อเข้าชมงาน งาน Mega Art Expo'2011...ภาพที่เห็นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของนักศึกษาที่มารอเท่านั้น


5.คุณไพบูลย์ แดงประสิทธิ์เริ่มบรรยายในหัวข้อ คนพิการ และความพิการในประเทศไทย โดยมีน้องๆ นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมรับฟังอย่างตั้งอกตั้งใจ


6.คุณไพบูลย์ แดงประสิทธิ์เริ่มบรรยายในหัวข้อ คนพิการ และความพิการในประเทศไทย โดยมีน้องๆ นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมรับฟังอย่างตั้งอกตั้งใจ


7.นอกจากนั้นคุณไพบูลย์ ยังได้โชว์ผลงานที่ภูมิใจ ซึ่งก็คือ PWD  Magazine (นิตยสารสำหรับเชื่อมคนพิการและไม่พิการ เล่มแรกของไทย) ปกแรกคุณนวลพรรณ ล่ำซำ


8.ช่วงบ่าย ก่อนร่วมเสวนาในหัวข้อ ศิลปะสร้างชีวิตใหม่ คุณไพบูลย์ถือโอกาสนำน้องๆ นักศึกษา ทำความรู้จักและอธิบายผลงานของคนพิการในกลุ่ม Art by Heart


9.การเสวนาในหัวข้อ ศิลปะสร้างชีวิตใหม่ ซึ่งคุณไพบูลย์เน้นการทำความรู้จักรวมทั้งอธิบายผลงานของคนพิการกลุ่ม Art by Heart และการเปลี่ยนแปลงหลังการสร้างผลงานด้านศิลปะ


10.ณ เวทีเสวนาคุณวิชิต อรุณนภา ผู้จัดการฝ่ายฯ ร่วมให้เกียรติดำเนินรายการ และสอบถามข้อซักถามต่างๆ มากมายเพื่อการส่งต่อความรู้ความเข้าใจไปสู่ผู้รับฟัง


11.คุณกรรณกร คมนา ผู้อำนวยการบริษัทฯ มอบของที่ระลึกเพื่อแสดงการขอบคุณกลุ่ม Art by Heart และคุณไพบูลย์ แดงประสิทธิ์ ที่มาร่วมสร้างสรรค์งานร่วมกัน


12.น้องนักศึกษาคนนี้สนใจเรื่อง ศิลปะสร้างชีวิตใหม่ (คนพิการ) มาก รวมทั้งมีข้อซักถามคุณไพบูลย์มากมาย...ขอบใจและรู้สึกดีใจมากครับ


13.และเป็นไปตามธรรมเนียม เมื่อจบงาน ต้องมีการร่วมถ่ายภาพหมู่ไว้เป็นที่ระลึกร่วมกัน...ขอขอบคุณ บริษัท ดี เอช เอ สยามวารา มากครับ

1 ความคิดเห็น:

 1. สำหรับการชมแล้ว เป็นในมาตรฐานของการอยู่ร่มกันโดยไม่ประมาท
  ขอแสดงความชื่นชมอย่างมากในผลงานที่ได้รับชม
  จงเป็นหลักของสิ่งที่ได้ทำมาอย่างดีทั้งปวงตลอด
  นานเท่านานนะครับ
  ชาญ สาริกานนท์

  ตอบลบ