๑๒ – ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ @ การบรรยายเรื่อง “คนพิการ และความพิการในประเทศไทย” ที่ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง


การบรรยายเรื่อง “คนพิการ และความพิการในประเทศไทย” ให้กับประชาชนทั่วไป และเจ้าหน้าที่ ที่มาร่วมชมงาน “จากใจลูก สู่ใจแม่” ที่ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ นอกจากคอนเซ็ปตามชื่องานคือ “จากใจลูก สู่ใจแม่” แล้ว คุณไพบูลย์ แดงประสิทธิ์ ยังได้นำพาคนพิการในกลุ่ม Art by Heart มาร่วมแสดงผลงานการวาดภาพ (ตามโครงการ “๗ คนพิการไทย ส่งใจผ่าน ๘๔ งานจิตรกรรม ทำความดีถวายในหลวง”) และนำสินค้าฝีมือคนพิการมาร่วมแสดง สาธิต และจำหน่ายให้กับประชาชนที่มาร่วมชมงาน แถมพิเศษด้วยการบรรยายเรื่อง “คนพิการ และความพิการในประเทศไทย” โดยคุณไพบูลย์ ให้ฟังอีกด้วย ทั้งนี้ก็เพื่อการรับรู้ การเรียนรู้ และความเข้าใจในเพื่อนร่วมโลกของเราอีกกลุ่มหนึ่ง ซึ่งต้องการความเข้าใจและโอกาสเพื่อการพัฒนาศักยภาพในการดำเนินชีวิตของตนเอง อันจะทำให้สามารถช่วยเหลือดูแลตนเองได้โดยไม่เป็นภาระของสังคมและประเทศชาติ

และเพื่อมิให้เป็นการหลุดคอนเซ็ปของงาน คุณไพบูลย์ ได้เชิญคุณกุ้ง ซึ่งมีลูกเป็นคนพิการรุนแรงมาสัมภาษณ์บนเวที เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวให้ผู้ที่มาร่วมชมงานได้ฟัง โดยหวังเพื่อเป็นกำลังใจและแรงบันดาลใจในการดูแลครอบครัวให้ดีต่อไป1.คุณไพบูลย์ แดงประสิทธิ์ ขึ้นบรรยายบนเวทีเรื่อง คนพิการ และความพิการ
ในประเทศไทย ให้ประชาชนที่มาชมงานได้ฟังกัน


2.ไม่เฉพาะบนเวทีเท่านั้น คุณไพบูลย์ ยังได้พาน้องพิธีกร และผู้มาร่วม
ชมงานได้รู้จักผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่คนพิการนำมาออกร้านจำหน่าย


3.และนอกจากผลิตภัณฑ์ต่างๆ แล้ว คุณไพบูลย์ยังได้พามาชมฝีมือและ
ผลงานการวาดภาพของคนพิการอีกด้วย...น่าทึ่งๆ


4.ช่วงพิเศษของรายการ โดยก่อนที่จะคุยกับแขกรับเชิญ 
พิธีกรได้ซักถามและพูดคุยในเรื่องประวัติและผลงานของคุณไพบูลย์กันก่อน


5.และแล้วก็ได้เวลา โดยคุณไพบูลย์ได้สัมภาษณ์ ซักถาม และพูดคุยกับ
คุณกุ้ง (ลูกพิการรุนแรง) เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ให้ท่านผู้ชมได้ฟังกัน


6.คุณไพบูลย์ ยังได้เชิญคุณสุพจน์ ช่อแก้ว (พิการรุนแรง ไม่มีแขนและขา 
เลี้ยงชีพด้วยการวาดภาพ) ขึ้นมาร่วมพูดคุยบนเวที


7.เมื่อขึ้นมาแล้ว คุณไพบูลย์ก็ขอให้คุณสุพจน์ช่วยมอบภาพวาดด้วยฝีมือ
คุณสุพจน์ ให้แก่ผู้ใหญ่ของศูนย์การค้าฯ


8.งานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลา...เป็นการถ่ายภาพหมู่ร่วมกันระหว่าง
เจ้าหน้าที่ศูนย์การค้าอิมฯ และกลุ่ม Art by Heart

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น