๒๓,๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ และวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ @ การบรรยายเรื่อง “คนพิการ และความพิการในประเทศไทย” ที่ บริษัท คาร์ดิแนล เฮลท์ 222 (ประเทศไทย) จำกัด


การบรรยายเรื่อง “คนพิการ และความพิการในประเทศไทย” ให้กับเจ้าหน้าที่บริษัท คาร์ดิแนล เฮลท์ 222 (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทผู้ผลิต ส่งออก ค้าปลีกถุงมือยาง ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยางและวัสดุชิ้นส่วนอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่น ๆ รวมทั้งผลิตอุปกรณ์และนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ติดตั้งระบบประตูอัตโนมัติประตูทางเข้าออกใหญ่ของบริษัท) ในนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง จำนวนกว่า ๑,๒๐๐ คน (แบ่งเป็น ๓ รอบ) ในระหว่างวันที่ ๒๓,๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ และวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕

โดยใช้ชื่อโครงการ Essential to care ใน Theme Trade Fair for the Disabled person” หรือชื่อภาษาไทย คือ งานแสดงสินค้าเพื่อผู้พิการ นี้ จัดขึ้นที่ บริษัท คาร์ดิแนล เฮลท์ 222 (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 7/111 ม.4 ถนนสาย 331 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง (ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง)

ทั้งนี้ บริษัทฯให้เกียรติเป็นอย่างสูงกับกลุ่ม Art by Heart โดยให้โอกาสคนพิการในโครงการ ๗ คนพิการไทย ส่งใจผ่าน ๘๔ งานจิตรกรรม ทำความดีถวายในหลวง ได้แสดงผลงาน นำเสนอ จำหน่ายสินค้าฝีมือคนพิการ และจำหน่ายเสื้อยืด Will Share รวมทั้งให้เกียรติเชิญคุณไพบูลย์ แดงประสิทธิ์ ให้ เล่าสู่กัน ฉันท์พี่น้อง ในหัวข้อ คนพิการ และความพิการในประเทศไทย ให้ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของ บริษัทฯ ได้รับฟัง ได้รับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับ คนพิการและความพิการ โดยแบ่งการบรรยายออกเป็นรอบๆ รวม ๓ รอบ (วันที่ ๒๓ , ๒๘ และวันที่ ๖) ซึ่งมีผู้ร่วมงาน และเจ้าหน้าที่มาร่วมรับฟังรอบละประมาณ ๓๐๐-๔๐๐ คน โดยความมุ่งหวังในการบรรยาย คือความรู้  อันจะนำมาซึ่งความเข้าใจ และการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข...ขอชมเชยว่าเป็นงานที่ดีและน่าหยิบยกเป็นตัวอย่างที่ดีในการเอื้ออาทรต่อผู้ด้อยโอกาสในสังคม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น